WebwinkelKeur Webwinkel Keurmerk

Klachtenregeling

We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@artguardsecurity.eu . Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

PRIVACYBELEID ArtGuard Security voldoet aan GDPR/AVG privacywetgeving.
 

We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@artguardsecurity.eu. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

 Artikel 14 - Klachtenregeling

1.       De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2.       Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3.       Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4.       Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

5.       Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.com) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren. 

Bestelproces vanuit Nederland, België en EU

Bestelt u via internet vanuit onze webshop? Dan is dit de meest voorkomende stappen die doorlopen worden. Doorgaans heeft u de bestelling binnen 1 week in huis.

 

Bestellen per e-mail - Als u het niet makkelijk vind om online te bestellen, stuurt u ons dan gewoon een e-mail met de artikelen die u wilt bestellen, en uw adres. Wij sturen u dan direct een bevestiging hiervan met betaalgegevens. Mail uw bestelling nu door op info@artguardsecurity.eu

Het is ook mogelijk om telefonisch te bestellen: +31 (0) 113 270730

 

Betalingen

U kunt gemakkelijk een bestelling plaatsen door vooruit te betalen met PayPal, IDEAL (Mollie), enz.,  of bank overboeking. Voor vooruitbetalingen moeten klanten vanuit België en binnen EU gebruik maken van ons IBAN en BIC nummer:

 

ABNANL2A

IBAN: NL47ABNA 0448568357

 

Zodra het geld bij ons op de rekening staat, maken wij uw bestelling in orde en versturen deze.

Afhankelijk van tijdstip van bestelling en betalling zullen de goederen daags na binnenkomst worden verzonden. Mocht een bepaald product niet op voorraad zijn, dan nemen wij ten alle tijde contact met u op. U krijgt dan van ons te horen wanneer een bepaald product weer leverbaar is. Heeft u het product snel nodig? Dan gaan we voor u op zoek naar alternatieven die wel op tijd kunnen worden geleverd.

 

Wij geven u een goede nazorg!

Heeft u problemen met het monteren van het slot dat u van ons heeft gekocht? U kunt ons gerust bellen en dan zullen wij op afspraak de installatie snel, efficient en tegen een vooraf afgesproken prijs voor u afhandelen.

Heeft u moeite met het installeren van de FDU2000 muis? Ook dan kunt u ons bellen voor ondersteuning.

Garantie op alle VINGERAFDRUK PRODUCTEN : 2 jaar.
We repareren of zullen de producten zelfs vervangen indien er ernstige storingen ontstaan zijn (dit zal toch niet gebeuren....). In ieder geval twijfel niet om contact met ons op te nemen indien u enige problemen ondervindt met een van onze producten. Niets is meer frustrerend dan een nieuw product te kopen wat niet werkt! Wij weten en begrijpen dit. Wij zullen enig defect onderdeel vervangen zonder vragen te stellen. Lees meer hierover in het garantie certificaat dat u meegeleverd krijgt met het product. Let op : gooi niet uw aankoopbewijs weg. Het is belangrijk voor ons om te weten waar en wanneer u uw product gekocht heeft. Gooi ook nooit enig defect onderdeel weg, wij zullen het meenemen wanneer we het nieuwe onderdeel gemonteerd hebben.

Natuurlijk is het ook mogelijk om meerdere sloten of systemen aan te schaffen. U zult hierover vast wel vragen hebben over hoe het gemonteerd moet worden. Vertel ons uw bedoelingen en wij zullen uw adviseren met The Best Solution (de beste oplossing).
 
Uitsluiting van aansprakelijkheid

De informatie die hier wordt gegeven, stellen wij de bezoekers van onze website als gratis dienst ter beschikking. De inhoud van onze website is zorgvuldig samengesteld. De correctheid, volledigheid en actualiteit kunnen echter niet worden gegarandeerd en wij stellen ons daarvoor niet aansprakelijk.

Auteursrecht

De inhoud en structuur van de informatie zijn auteursrechtelijk beschermd. Het kopiëren, verspreiden, publiceren, wijzigen, bewerken en/of het aan derden verstrekken van alle structuurelementen, met name teksten, tekstgedeeltes, beeldmateriaal, grafieken en designelementen, is alleen toegestaan met voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van ArtGuard Security.

Uw ArtGuard Security Team

Contactgegevens
 
 Privacy disclaimer
 

ArtGuard Security respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen en om u te informeren over recente ontwikkelingen en actuele aanbiedingen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. ArtGaurd Security zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

ArtGuard Security gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en telefoonnummer nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven door ons een e-mail met als onderwerp "remove” te sturen.
ArtGuard Security verkoopt uw gegevens niet
ArtGuard Security zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Beveiligd SSL orderproces

Zodra u vanuit de winkelwagen doorgaat naar het orderproces gebruikmakend van PAYPAL, schakelt de pagina automatisch om naar een SSL verbinding (1024 bits) van PAYPAL, zodat de verbinding niet ‘afgeluisterd’ kan worden.
Het gehele website van ArtGuard Security - en niet alleen ordertraject van onze webwinkel -is beveiligd met Secure Socket Layer (SSL).
Een beveiligde verbinding herkent u aan een webadres beginnend met https:// en aan een slotje onderin het venster of naast de adresbalk.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. ArtGuard Security gebruikt geen cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. 

Indien u nog vragen heeft over de Privacy Policy van ArtGuard Security, dan kunt u contact met ons opnemen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.
 

Herroepingsrecht (retourneren)

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst
zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) werkdagen.
Om gebruik te maken van dit recht kunt u onderstaande formulier invullen en retourneren via info@artguardsecurity.eu

Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde
toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking
aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Kosten in geval van herroeping
1.Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingrecht, komen ten hoogste de
kosten van terugzending voor zijn rekening.
2.Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer  het aankoopbedrag (incl.  verzendkosten)  zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen  14 dagen  na de terugzending  terugbetalen.
Producten dienen altijd voldoende gefrankeerd te worden verzonden naar onderstaand adres
3. U heeft wettelijk nog 14 dagen de tijd om product terug te sturen.

ArtGuard Security VOF
Albert Plesmanweg 3A
4462 GC Goes
Nederland

Garantie en retourneren

1) ArtGuard Security staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de duidelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde producten, met dien verstaande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.

2) ArtGuard Security hanteert de door de producent/leverancier gehanteerde garantietermijn voor de geleverde producten.(standaard is minimaal 1 jaar, op meeste producten staat 2 jaar).

3) Op verbruiksproducten (batterijen etc..) geeft ArtGuard Security geen garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.

4) De koper kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:

A: indien de koper de producten heeft verwaarloosd.
B: indien de koper wijzigingen aan de producten heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens ArtGuard Security zijn verricht.
C: bij onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende onheilen.
D: indien het apparaat niet op de gebruikelijke wijze dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.
E: indien het apparaat wordt gebruikt met onderschikte of verkeerde accessoires.
F: indien de koper de producten op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.
G: zonder geldige aankoopnota, of kopie van de aankoopnota

U kunt een defect product voldoende gefrankeerd retour sturen naar onderstaand adres.
Geeft u dan ook duidelijk aan wat de klacht of het defect is aan het product.
Wij behandelen uw retourzending dan zo spoedig mogelijk (meestal binnen 24 uur).

ArtGuard Security VOF
Albert Plesmanweg 3A
4462 GC Goes
Nederland


Veel gestelde vragen (F.A.Q.):
1. Waarom biometrie?
2. Wat is biometrie?
3. Waarom kiezen voor fingerprint techniek?
4. Waarom kiezen voor ArtGuard Security?
5. Verhoogt het mijn gemak?
6. Verhoogt het mijn veiligheid?
7. Verhoogt het mijn zekerheid?
8. Waar blijft mijn vingerafdruk?
9. Hoe werkt een fingerprint-slot?
10. Wat wil ik nog meer weten?

1. Waarom biometrie?
We willen graag weten wie is wie? Zeker als we niet iedereen willen binnenlaten. En omdat we niet allemaal een waakhond hebben of bij de afgesloten deur blijven zitten, gebruiken we de techniek om ons te helpen. De biometrische technieken zijn zo vooruit gegaan dat van een veilige, gemakkelijke en betaalbare toepassing kan worden gesproken.
2. Wat is biometrie?
Biometrie is in zijn algemeenheid de techniek van herkennen van eigenschappen, die vergelijken met vastgelegde kenmerken en op basis daarvan reageren. Een reactie kan zijn dat u de toegang wordt geweigerd, of niet.
Er zijn verschillende methoden om personen te identificeren met behulp van technische toepassingen. Biometrie geeft zekerheid en zal automatisch personen herkennen op basis van verschillende eigenschappen. Herkenning van de vingerafdruk kan niet worden gekraakt door hackers, is niet diefstalgevoelig, is niet dupliceerbaar en kan niet worden misbruikt.
3. Waarom kiezen voor fingerprint techniek?
Gemak, betrouwbaarheid en zekerheid.
De technologie van de vingerafdruk vertegenwoordigd het grootste en meest gebruikte segment binnen de hedendaagse biometrische ontwikkeling. Na James Bond, de FBI en de CIA is deze kennis nu ook bereikbaar voor de consumentmarkt. Recent is deze techniek betaalbaar, gebruikersvriendelijk en betrouwbaarder dan ooit tevoren. Eenvoud in gebruik.
De praktische toepassing, thuis en in het bedrijf, en de voordelen ervan blijven toenemen.
4. Waarom kiezen voor ArtGuard Security?
 • Gemak, veilig en kwaliteit
 • Gebruikersvriendelijk
 • Thuis en op het werk
 • Nooit meer zoeken naar sleutels, etc.
 • Zelfstandige (solo) toepassing
 • Netwerktoepassing mogelijk
 • Afstandbediening mogelijk
 • Combinatie scan / PIN-code mogelijk
 • Geen bos met sleutels meer nodig
 • Low batterie aanduiding
 • Simpel te bestellen (zie downloads)
 • Duidelijke montagehandleiding
 • Nederlandse gebruikershandleiding
 • Bestand tegen weersinvloeden
5. Verhoogt het mijn gemak?
Ja, eenmaal geregistreerd geeft uw vingerafdruk toegang, nooit meer zoeken naar sleutels, etc. Nooit meer de schrik van hoe kom ik binnen. Nooit meer de angst van wie heeft de sleutels gevonden.
6. Verhoogt het mijn veiligheid?
Sleutels, codes, cards, tokens, kunnen worden verloren of gedupliceerd, een vingerafdruk niet. Een vingerafdruk is uniek als een sneeuwvlokje, er zijn er geen twee identiek aan elkaar.
7. Verhoogt het mijn zekerheid?
Zekerheid is een relatief begrip voor ieder individu, maar het niet meer kunnen kwijtraken van uw kans op toegang tot bepaalde ruimten geeft u zekerheid.
Voorkomen van fraude verhoogt uw zekerheid en veiligheid.
8. Waar blijft mijn vingerafdruk?
In het systeem en nergens anders, hetgeen betekent dat solo-toepassing de opgeslagen karakteristieken alleen door u zelf gebruikt (kunnen) worden. Ze kunnen niet worden gereproduceerd. Het opslaan en/of het verwijderen van die karakteristieken is een kwestie van seconden en kan alleen door bevoegden gebeuren.
Bij de toepassing van Access Controle systemen die tijd en toegang (in/uit) registreren, met een koppeling aan een PC, zijn uw karakteristieken bekend bij de beheerder van het systeem.
9. Hoe werkt een fingerprint-slot?
Door middel van het opdrukken van de vingertop. De scanner leest uw kenmerken en vergelijkt die met hetgeen eerder door een simpele handeling werd vastgelegd.Als de kenmerken overeenkomen geeft het systeem de bediening van het deurslot vrij. U kunt naar binnen. Steeds als de deur weer gesloten wordt is de bediening van het slot geblokkeerd. Herhaal de eerdere procedure. Uw vinger is dus werkelijk uw sleutel tot.
LET OP: vanaf de binnenzijde van de deur is de bediening altijd mogelijk. U kunt dus altijd vrijelijk naar buiten.
Batterij-voeding goed voor ca. 4000x openen, support voor 9V-batterij als noodstroomvoorziening aan buitenzijde toegangkelijk
10. Wat wil ik nog meer weten?
Zie de volgende downloads

 

 

 
 
BioTronic HANDGREEP
BIO LEZER
VINGERAFDRUKSLOTEN
CODESLOTEN, HOTELSLOTEN
CONTACTLOZE
TOEGANGSCONTROLE
PROFESSIONELE
VIDEO ANALYSE
BLUE VISION
CCTV SYSTEEM
VIDEO CONFERENTIE CAMERA, INTERCOMS
PROMIX MINI SLOTEN
AANVRAAG VOOR INFORMATIE
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
ArtGuard Security Tel.:+31(0)113 313151 Bank Account: 448568357 KvK: 22057767
                                 Gsm:+31(0) 6 39581266 IBAN: NL47ABNA 0448568357 Btw: 8142.58.463.B01
                                  e-mail: info@artguardsecurity.eu Bank: ABN-AMRO
NEDERLAND www.artguardsecurity.eu BIC: ABNANL2A
PayPal
ArtGuard Security Logo3